15 GRU 2022, 17:00 - 19:00

Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Puszczykowo na lata 2023-2025 (druk nr 449).

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 (druk nr 450).

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Puszczykowa (druk nr 451).

  4. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenia komisji odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway