23 LIS 2023, 17:00 - 19:00

Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska

1.     Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały ws. uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

2.     Zaopiniowanie projektu uchwały ws. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Puszczykowo.

3.     Sprawozdanie z realizacji programu Czyste Powietrze.

4.     Informacja na temat Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców, którzy przeprowadzają likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym zastępując go proekologicznymi systemami grzewczymi.

5.     Regulacja prawna refundacji podatku VAT wypłacanej przez MOPS dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem.

1.     Sprawozdanie z gospodarowania lokalami mieszkalnymi będącymi
w zasobach miasta.

2.     Sprawy bieżące.

 

Posiedzenia komisji odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway