16 GRU 2021, 17:00 - 19:00

Komisja Spraw Społecznych

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

  2. Zapoznanie się z projektem raportu o stanie zdrowia mieszkańców Puszczykowa.

  3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,

ul. Podleśna 4

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway