21 LIS 2023, 17:00 - 19:00

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

1.     Przedstawienie propozycji budowy boiska do padla w Puszczykowie.

2.     Przedstawienie wniosku grupy puszczykowskich rowerzystów
o stworzenie "bazy rowerowej" - punktu spotkań i wymiany doświadczeń.

3.     Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały ws. uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

4.     Analiza projektu budżetu miasta Puszczykowa na rok 2024 w zakresie zadań komisji.

5.     Zaopiniowanie projektu uchwały ws. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2024-2027.

6.     Sprawy bieżące.

Posiedzenia komisji odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway