22 LIS 2022, 16:00 - 18:00

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

  1. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

  2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok
    szkolny 2021/2022.

  3. Analiza projektu budżetu miasta Puszczykowa na rok 2023 w zakresie zadań komisji.

  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.

  5. Sprawy bieżące.

Posiedzenia komisji odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway