19 STY 2021, 17:00 - 19:00

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

  1. Funkcjonowanie puszczykowskich szkół w czasie pandemii (na wniosek radnego Filipa Ryglewicza, radnej Barbary Kamińskiej i radnej Marii Michałowskiej).

  2. Podsumowanie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego – dyskusja.

  3. Omówienie kalendarza wydarzeń i działań na 2021 rok:

- Referat Promocji, Kultury i Turystyki,

- Stanowisko do spraw sportu,

- Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.

  1. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie komisji zostanie przeprowadzone zdalnie.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w zdalnych posiedzeniach komisji, proszone są o kontakt mailowy z biurem Rady Miasta: biurorady@puszczykowo.pl

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway