14 STY 2020, 17:00 - 18:30

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

  1. Propozycje sportowo-kulturalne na nadchodzące ferie zimowe.

  2. Podsumowanie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego - dyskusja.

  3. Perspektywy uzyskania dotacji zewnętrznych na budowę lub modernizację obiektów sportowych, oświatowych lub rekreacyjnych.

  4. Omówienie kalendarza wydarzeń na 2020 rok:

- Referat Promocji, Kultury i Turystyki,
- Stanowisko do Spraw Sportu,
- Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.

      5. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenia komisji odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.   

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway