21 LIS 2022, 17:00 - 19:00

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

 

  1. Omówienie projektu mpzp dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Kochanowskiego, Jastrzębiej, 3 Maja obręb Niwka, arkusze: 6 i 7 (etap przed uzgodnieniami).

  2. Omówienie pisma ws. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

  3. Omówienie projektu mpzp dla części terenów położonych w Puszczykowie, obręb Puszczykowo Stare, działki nr: 292/1, 573, 634, 176/9, 176/10, 699, 700/6, 700/7, część 700/9, 695/13, 695/14, 402/3, 402/4, 288/4, 289/2, 290/1, 543, 542, 538/2 (etap przed uzgodnieniami).

  4. Omówienie projektu mpzp dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12.

  5. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenia komisji odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway