24 PAŹ 2022, 17:00 - 19:00

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  • wyrażenia zgody na najem części budynku użytkowego stanowiącego część składową nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonego przy ul. Przecznica 15 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 419),

  • zmiany Uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo (druk nr 430),

  • zmiany Uchwały Nr 356/22/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Wczasowa w Puszczykowie (druk nr 431),

  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2022 Nr 340/21/VIII z dnia 21 grudnia 2021 r. (druk nr 433),

  • zmiany uchwały Nr 339/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2022-2029 (druk nr 434).

  1. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenia komisji odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway