29 SIE 2022, 17:00 - 18:30

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

  1. Zapoznanie się i zaopiniowanie uwag do projektu mpzp dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 207/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12 zmienionej Uchwałą Nr 332/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 listopada 2021 r. (druk nr 415).

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 zmienionej Uchwałą Nr 297/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. - w częściach B i C (druk nr 416).

  4. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenia komisji odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway