17 STY 2022, 17:00 - 19:00

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

  1. Sprawa dzierżawy terenów przy ul. Łąkowej.

  2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Puszczykowie, w rejonie ul. Łąkowej (druk nr 349),

  • zmiany przebiegu drogi gminnej położonej na terenie gminy Puszczykowo (druk nr 350),

  • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (druk nr 351),

  • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (druk nr 352),

  • wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie działek (druk nr 353),

  • wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Pszenicznej (druk nr 354).

  1. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,

ul. Podleśna 4

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway