16 GRU 2019, 17:00 - 19:00

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych

1. Informacja nt. procedury wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego układu urbanistycznego ulicy Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2020 r.

3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P na odcinku ul. Dworcowej od ul. Mazurskiej w m. Puszczykowo do drogi wojewódzkiej nr 430,

- zmian w uchwale budżetowej,

       - zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

5. Sprawy bieżące.

- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,

- ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg,

- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej,

- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Władysława Kosińskiego,

 

Posiedzenie komisji odbędzie się w Urzędzie Miejskim

 

w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway