16 WRZ 2019, 17:00 - 19:00

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

 

1.    Dyskusja nad projektem dokumentu pn. „Analiza i ocena zakresu waloryzacji przestrzeni publicznych Puszczykowa”.

2.    Rozpatrzenie wniosku w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego u zbiegu ul. Niwka Stara i DW 431 w rejonie oczyszczalni ścieków w Puszczykowie.

3.    Rozpatrzenie wniosku o umożliwienie stosowania dachów płaskich w projektowanym planie dla obszaru pomiędzy ul. Nadwarciańską, rzeką Wartą a DW 431.

4.    Rozpatrzenie wniosku dotyczącego budowy przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem przy ul. Nadwarciańskiej.

5.  Sprawy bieżące.

Posiedzenia komisji odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway