24 KWI 2019, 11:00 - 13:00

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

  1. Rozmieszczenie miejsc parkingowych w okolicach Szpitala w Puszczykowie. Stan prac i omówienie projektu koncepcji.

  2. Budowa sieci światłowodowej na terenie Puszczykowa. Stan prac i dalsze plany spółki Inea.

  3. Wiosenne utrzymanie porządku i zieleni na terenie miasta. Stan prac i rekomendacje.

  4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część A2,

  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9,

  • wyrażenia zgody na zmianę uchwały Rady Miasta Puszczykowa

Nr 44/19/VIII z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat,

  1. Sprawy bieżące.

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway