31 GRU 1969, 19:00

Puszczykowo - miasto aktywnej rekreacji

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces opracowania „Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa” i wzięcia udziału w warsztatach strategicznych, które odbędą się w dniach 9.05.2017 r. – 30.05.2017 r.

Spotkanie będzie poświęcone kierunkom rozwoju branży turystyczno-rekreacyjnej w Puszczykowie.

Strategia zostanie opracowana w oparciu o diagnozę stanu miasta oraz na podstawie wielu spotkań z mieszkańcami, wywiadów pogłębionych oraz badań ankietowych.

Podczas pierwszej tury spotkań z mieszkańcami chcielibyśmy pochylić się nad uwarunkowaniami rozwoju miasta, określić jego czynniki rozwojowe, dokonać oceny skuteczności dotychczasowej komunikacji społecznej z mieszkańcami, turystami i podmiotami gospodarczymi, a także przeprowadzić dyskusję nad wynikami wywiadów pogłębionych i badań ankietowych.

Druga tura spotkań posłuży wypracowaniu wizji rozwoju Puszczykowa i wyznaczeniu celów strategicznych. Uczestnicy będą mieli również możliwość zgłaszania postulatów, które uważają za istotne z punktu widzenia rozwoju miasta.

Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone w czterech grupach tematycznych:

  • Puszczykowo – Smart City”,
  • Miasto aktywnej rekreacji”,
  • Puszczykowo – regionalne centrum zdrowia i urody”,
  • Marka Puszczykowo – kreowanie wizerunku miasta”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach i liczymy na Państwa zaangażowanie!

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway