01 STY 1970, 01:00

III OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY „Płyń z Rektorem Politechniki”

III OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY „Płyń z Rektorem Politechniki” Kajakowy Dzień Dziecka


TRASA:

Rzeka Warta, Puszczykowo Przystań Niwka – Poznań most Świętego Rocha, 20km

Na trasie spływu zostaną przeprowadzone zawody kajakowe, tylko w dwóch kategoriach – kajaki turystyczne jednoosobowe i dwuosobowe bez podziału na płeć i wiek.

Zawody odbędą się na końcowym etapie spływu – rozpoczną na wysokości przystani KS Posnania, a zakończą na mecie spływu przy moście Św. Rocha.

Osoby zainteresowane udziałem w zawodach prosimy o zaznaczenie chęci udziału w formularzu.


KIEROWNICTWO:

Izabela Dylewska


CEL SPŁYWU:

 • Propagowanie turystyki kajakowej,
 • Promowanie Wielkopolski
 • Popularyzowanie kajakarstwa jako formy aktywnego wypoczynku
 • Podnoszenie sprawności fizycznej wśród uczestników
 • Promowanie Politechniki Poznańskiej


PROGRAM IMPREZY:

9:00

* odjazd autobusów z uczestnikami spływu do Puszczykowa

(autobus zostanie podstawiony o 8:45, miejsce podstawienia autobusów zostanie podane 26 maja 2016)

9:40

* przyjazd na start spływu

10:00

* weryfikacja uczestników, wydanie sprzętu

10:30

* uroczyste otwarcie spływu

10:30 - 11:00

* wypłynięcie

14:00 – 15:00

* dopłynięcie do mety spływu

poczęstunek na mecie spływu wspólnie z uczestnikami Dnia Dziecka na stadionie PP

16:00 – 17:00

* zakończenie imprezy


KOSZTY UCZESTNICTWA

Wpisowe: 30,00pln/osoba

ŚWIADCZENIA

(w ramach wpisowego uczestnik otrzymuje):

 • Ubezpieczenie NW
 • Miejsce w kajaku dwuosobowym
 • Opiekę medyczną
 • Posiłek regeneracyjny po płynięciu
 • Transport na miejsce startu


ZGŁOSZENIA:

Warunkiem wpisania na listę jest przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenia wpłaty wpisowego na adres mailowy :


Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie www.uks55.org


Dane do przelewu:

PKO BP 50 1020 4027 0000 1802 0384 7613

Tytułem: Imię i Nazwisko – III Spływ z Rektorem PP 2017


WARUNKI UCZESTNICTWA:


 • W spływie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają umiejętność pływania. Młodzież poniżej 18 lat dopuszcza się do udziału w pod opieką osób pełnoletnich, za pisemną zgodą prawnych opiekunów.
 • Uczestnicy biorą udział w imprezie na wypożyczonym sprzęcie i na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy imprezy zobowiązani są do pływania w kamizelkach asekuracyjnych.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy i poleceń Kierownictwa.
 • Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu na wodzie pod karą wykluczenia z imprezy.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Uczestnicy imprezy nie przestrzegający regulaminu mogą zostać z niej wykluczeni bez możliwości zwrotu wpisowego.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów szkód, które wyrządzą.
 3. Organizator nie odpowiada za sprzęt oraz rzeczy uczestników, które zostaną zgubione lub skradzione.
 4. Organizator w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych mogących zagrażać zdrowiu lub życiu uczestników ma prawo przerwać lub odwołać imprezę, a koszty poniesione przez uczestników nie będą zwracane.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie po 24.05.2016r., wpisowe nie będzie zwracane.
 6. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje organizatorowi imprezy.
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway