11 GRU 2023, 11:00 - 13:00

Bezpłatne szkolenia o rynku pracy

NA PEWNO każdy z Was mierzył się lub mierzy się nadal z POSZUKIWANIEM PRACY, NAPISANIEM CV, znalezieniem LEGALNEJ pracy u lojalnego pracodawcy. Na pewno nie każdy z Was wie, jakie dokumenty są OBOWIĄZKOWE, by mieć 100% GWARANCJI, że praca jest LEGALNA. A może ktoś z Was chciałby otworzyć swoją własną DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Interesują Cię pytania związanie z poszukiwaniem pracy, znalezieniem legalnej pracy czy założeniem działalności gospodarczej? DOŁĄCZ DO SPOTKANIA ONLINE!

Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH zainteresowanych na BEZPŁATNE szkolenia związane z rynkiem pracy!


Ekspertki i Eksperci z Migrant Info Point przeprowadzą bezpłatne szkolenia online na następujące tematy:

- Legalna praca/legalny pobyt

Poruszymy temat legalnego zatrudnienia, podkreślimy na co zwrócić uwagę przy zatrudnieniu, jak mieć gwarancję, że pracodawca zatrudnia oficjalnie, czym jest zezwolenie na pracą i kto musi je posiadać, opowiemy o prawach pracownika!

- CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, pisanie e-maili

Każde poszukiwanie pracy wiąże się z napisaniem CV, listu motywacyjnego, wysłaniem e-mail, a następnie rozmową kwalifikacyjną. Opowiemy, jak przygotować się do tych etapów, by wypaść bardzo dobrze!

- Mój pierwszy biznes w Polsce

Jeżeli ktoś z Was, chciałby otworzyć swoją działalność, na naszym spotkaniu dowie się jak to zrobić!

- Rodzaje umów jakie podpisujemy każdego dnia

Pracodawcy, firmy, instytucje proponują podpisanie umów w różnych sytuacjach Wyjaśnimy na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu którejś z nich!

- Nostryfikacja dyplomu

Wiele osób pragnie potwierdzić wykształcenie zdobyte w kraju swojego pochodzenia. Jak wygląda ta procedura, ile kosztuje i jakich dokumentów potrzebujesz – dowiesz się na naszym spotkaniu!

 

TERMINY SPOTKAŃ ONLINE:

 

DATA

TEMAT

LINK DO REJESTRACJI

11.12 11:00-13:00

CV

https://forms.office.com/e/1SEafQQn2Z

12.12 17:00-19:00

CV

https://forms.office.com/e/EWJ5nKtya3

13.12 17:00-19:00

działalnośc gospodarcza

https://forms.office.com/e/izLJyeQrrT

14.12 17:00-19:00

pobyt

https://forms.office.com/e/430GMLF9m0

15.12 17:00-19:00

nostryfikacja

https://forms.office.com/e/T6dh7LzGwc

15.12 11:00-13:00

pobyt/praca

https://forms.office.com/e/a1e9R52p0D

20.12 17:00-19:00

CV

https://forms.office.com/e/wfQBYrcCtr

20.12 11:00-13:00

działalnośc gospodarcza

https://forms.office.com/e/2gWK0hviBR

21.12 17:00-19:00

podpisywanie umów

https://forms.office.com/e/8D2T757DRb

 

 

 


МИ ВПЕВНЕНІ ЩО, перед кожним із вас стояло чи стоїть завдання ШУКАТИ РОБОТУ, НАПИСАТИ РЕЗЮМЕ, знайти ЛЕГАЛЬНУ роботу у лояльного роботодавця. Напевно не всі знають, які документи ОБОВ'ЯЗКОВІ, щоб мати 100% ГАРАНТІЮ, що робота ЛЕГАЛЬНA. А може хтось із вас захоче відкрити власний БІЗНЕС. Вас цікавлять питання щодо пошуку роботи, легального працевлаштування чи відкриття бізнесу? ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО ОНЛАЙН ЗУСТРІЧЕЙ!

Щиро запрошуємо ВСІХ зацікавлених на БЕЗКОШТОВНІ зустрічі, пов’язані з ринком праці!

Фахівці Інформаційного пункту для мігрантів (Migrant Info Point) проведуть безкоштовні онлайн-навчання за такими темами:

  • Легальна робота/легальне проживання

Ми обговоримо тему легального працевлаштування, наголосимо на що звернути увагу при прийомі на роботу, як бути впевненим, що роботодавець працевлаштовує офіційно, що таке дозвіл на роботу та хто його повинен мати, поговоримо про права працівника!

  • CV, супровідний лист, співбесіда, написання електронних листів

Будь-який пошук роботи передбачає написання резюме, супровідного листа, відправлення електронного листа, а потім співбесіду. Ми розповімо вам, як підготуватися до цих етапів, щоб показати себе дуже добре!

  • Мій перший бізнес у Польщі

Якщо хтось із вас бажає відкрити свою справу, як це зробити - ви дізнаєтесь на нашій зустрічі!

  • Види договорів, які ми підписуємо щодня

Роботодавці, компанії та установи пропонують укладати контракти в різних ситуаціях, а ми пояснимо, на що звернути увагу при підписанні будь-якої з них!

  • Нострифікація диплому

Багато людей хочуть підтвердити освіту, отриману в країні походження. Як виглядає ця процедура, скільки коштує та які документи потрібні – ви дізнаєтесь на нашій зустрічі!

 

 

 

ДАТИ ОНЛАЙН ЗУСТРІЧЕЙ:

 

 

Дата Тема Регистрация

 

11.12 11:00-13:00

CV, супровідний лист,

https://forms.office.com/e/1SEafQQn2Z

12.12 17:00-19:00

CV, супровідний лист,

https://forms.office.com/e/EWJ5nKtya3

13.12 17:00-19:00

Мій перший бізнес у Польщі

 

https://forms.office.com/e/izLJyeQrrT

14.12 17:00-19:00

Легальна робота/легальне проживання

 

https://forms.office.com/e/430GMLF9m0

15.12 17:00-19:00

Нострифікація диплому

 

https://forms.office.com/e/T6dh7LzGwc

15.12 11:00-13:00

Легальна робота/легальне проживання

 

https://forms.office.com/e/a1e9R52p0D

20.12 17:00-19:00

CV, супровідний лист,

https://forms.office.com/e/wfQBYrcCtr

20.12 11:00-13:00

Мій перший бізнес у Польщі

 

https://forms.office.com/e/2gWK0hviBR

21.12 17:00-19:00

Види договорів

https://forms.office.com/e/8D2T757DRb

 

 

 

 


НАВЕРНО, перед каждым из вас стояла или стоит задача ИСКАТЬ РАБОТУ, НАПИСАТЬ РЕЗЮМЕ, найти ЛЕГАЛЬНУЮ работу у лояльного работодателя. Наверно не все из вас знают, какие документы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ, чтобы иметь 100% ГАРАНТИИ, что работа ЛЕГАЛЬНА. Или, может быть, кто-то из вас хотел бы открыть свой собственный БИЗНЕС.

Вас интересуют вопросы, связанные с поиском работы, поиском легальной работы или открытием бизнеса? ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОНЛАЙН ВСТРЕЧЕ!

 

 

Приглашаем ВСЕХ заинтересованных лиц на БЕСПЛАТНОЕ обучение, связанное с рынком труда!

 

Специалисты Migrant Info Point проведут бесплатное онлайн-обучение по следующим темам:

  • Легальная работа/легальное проживание

Обсудим тему легального трудоустройства, подчеркнем, на что обратить внимание при приеме на работу, как убедиться, что работодатель официально нас трудоустраивает, что такое разрешение на работу и у кого оно должно быть, поговорим о правах работника!

  • CV, сопроводительное письмо, собеседование, написание электронных писем

Каждый поиск работы включает в себя написание резюме, сопроводительного письма, отправку электронного письма, а затем собеседование. Мы расскажем, как подготовиться к этим этапам, чтобы выступить очень хорошо!

  • Мой первый бизнес в Польше

Если кто-то из вас хотел бы открыть свой бизнес, вы узнаете, как это сделать, на нашей встрече!

  • Виды договоров, которые мы подписываем каждый день

Работодатели, компании и учреждения предлагают заключать договоры в различных ситуациях. Мы объясним, на что следует обратить внимание при заключении любого из них!

  • Нострификация диплома

Многие люди хотят подтвердить образование, полученное в стране их происхождения. Как выглядит эта процедура, сколько она стоит и какие нужны документы - вы узнаете на нашей встрече!

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАТЫ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧ:

 

 

Дата Тема Регистрация

 

11.12 11:00-13:00

CV, сопроводительное письмо

https://forms.office.com/e/1SEafQQn2Z

12.12 17:00-19:00

CV, сопроводительное письмо

https://forms.office.com/e/EWJ5nKtya3

13.12 17:00-19:00

Мой первый бизнес в Польше

 

https://forms.office.com/e/izLJyeQrrT

14.12 17:00-19:00

Легальная работа/легальное проживание

 

https://forms.office.com/e/430GMLF9m0

15.12 17:00-19:00

Нострификация диплома

 

https://forms.office.com/e/T6dh7LzGwc

15.12 11:00-13:00

Легальная работа/легальное проживание

 

https://forms.office.com/e/a1e9R52p0D

20.12 17:00-19:00

CV, сопроводительное письмо

https://forms.office.com/e/wfQBYrcCtr

20.12 11:00-13:00

Мой первый бизнес в Польше

https://forms.office.com/e/2gWK0hviBR

21.12 17:00-19:00

Виды договоров

https://forms.office.com/e/8D2T757DRb

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway