04 KWI 2024, 14:00 - 17:00

64. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 64. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się w czwartek, 4 kwietnia 2024 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

Transmisja sesji będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.

 3. Przyjęcie protokołu nr 63/24/VIII z dnia 19 marca 2024 r.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz nr 9 – część A (druk nr 601).
  Załącznik nr 1 do druku nr 601
  Załącznik nr 2 do druku nr 601
  Załącznik nr 3 do druku nr 601
  Załącznik nr 4 do druku nr 601

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Wysokiej w Puszczykowie (druk nr 603).
  Załącznik do druku nr 603

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Niepodległości w Puszczykowie (druk nr 604).
  Załącznik do druku nr 604

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, przy ul. Przyszkolnej w Puszczykowie (druk nr 605).
  Załącznik do druku nr 605

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 606).
  Załącznik do druku nr 606

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w obrębie Niwka (druk nr 607).
  Załącznik do druku nr 607

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa” Panu Robertowi Friedrichowi (druk nr 608).

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 563/24/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 547/23/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2024-2030 (druk nr 600).

 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.

 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.

 14. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.

 15. Wolne głosy.

 16. Podsumowanie działalności samorządu Puszczykowa VIII kadencji i wręczenie podziękowań.

 17. Zamknięcie sesji.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway