23 MAJ 2023, 17:00 - 19:00

52. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 52. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 23 maja 2023 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

Transmisja sesji będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.

 3. Przyjęcie protokołu nr 51/23/VIII z dnia 25 kwietnia 2023 r.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 141/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa (druk nr 491).

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 355/22/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2022-2027 (druk nr 492).

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo oraz Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 493).
  Załącznik do druku nr 493

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2023 Nr 448/22/VIII z dnia 20 grudnia 2022 r. (druk nr 494).
  Załącznik nr 1 do druku nr 494
  Załącznik nr 2 do druku nr 494

 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.

 9. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.

 10. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.

 11. Wolne głosy.

 12. Zamknięcie sesji.

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway