25 PAŹ 2022, 17:00 - 19:00

45. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

Informujemy, że 45. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 25 października 2022 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

Transmisja sesji będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.

 3. Przyjęcie protokołu nr 44/22/VIII z dnia 27 września 2022 r.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części budynku użytkowego stanowiącego część składową nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonego przy ul. Przecznica 15 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 419).
  Załącznik do druku nr 419

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo (druk nr 430).

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 356/22/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Wczasowa w Puszczykowie (druk nr 431).

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 432).

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2022 Nr 340/21/VIII z dnia 21 grudnia 2021 r. (druk nr 433).
  Załącznik nr 1 do druku nr 433
  Załącznik nr 2 do druku nr 433
  Załącznik nr 3 do druku nr 433
  Załącznik nr 4 do druku nr 433

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 339/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2022-2029 (druk nr 434).

 10. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym nr 2/22/VIII Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. Budowa ul. Tulipanowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.

 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.

 13. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.

 14. Wolne głosy.

 15. Zamknięcie sesji.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway