27 WRZ 2022, 11:00 - 13:00

44. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

Informujemy, że 44. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 27 września 2022 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

Transmisja sesji będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 43/22/VIII z dnia 30 sierpnia 2022 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2022/2023 (druk nr 420a).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi położonemu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Rogalinek (druk nr 421).
  Załącznik do druku nr 421
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego o przekazanie działek zajętych pod drogi (druk nr 423).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich (druk nr 425).
  Załącznik do druku nr 425
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (druk nr 424).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych (druk nr 426).
 10. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 12. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 13. Wolne głosy.
 14. Zamknięcie sesji.

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway