04 LIP 2022, 11:00 - 13:00

42. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

Informujemy, że 42. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się w poniedziałek, 4 lipca 2022 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

Transmisja sesji będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.

 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Ludwika Solskiego (druk nr 399).
  Załącznik do druku nr 399

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości położonej w Puszczykowie stanowiącej fragment ulicy Przy Murze (druk nr 400).
  Załącznik do druku nr 400

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej (druk nr 401).
  Załącznik do druku nr 401

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie drogi bocznej od ul. Gołębiej (druk nr 402).
  Załącznik do druku nr 402

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego o przekazanie działek zajętych pod drogi (druk nr 403).
  Załącznik do druku nr 403

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego o przekazanie własności działek zajętych pod drogi (druk nr 404).
  Załącznik do druku nr 404

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 – część A (druk nr 405).
  Załącznik nr 1 do druku nr 405
  Załącznik nr 2 do druku nr 405
  Załącznik nr 3 do druku nr 405

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w Puszczykowie, obręb Puszczykowo Stare, działki nr: 292/1, 573, 634, 176/9, 176/10, 699, 700/6, 700/7, część 700/9, 695/13, 695/14, 402/3, 402/4, 289/2, 290/1, 543, 542, 538/2 (druk nr 408).
  Załącznik do druku nr 408
  Analiza do druku nr 408

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego (druk nr 412).
  Załącznik do druku nr 412

 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza Miasta.

 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.

 14. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.

 15. Wolne głosy.

 16. Zamknięcie sesji.

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway