18 STY 2022, 17:00 - 19:00

36. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

Informujemy, że 36. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 18 stycznia 2022 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 35/21/VIII z dnia 21 grudnia 2021 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2022 (druk nr 347).
  Załącznik do druku nr 347
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2022 (druk nr 348).
  Załącznik do druku nr 348
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Puszczykowie, w rejonie ul. Łąkowej (druk nr 349).
  Załącznik do druku nr 349
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej położonej na terenie gminy Puszczykowo (druk nr 350).
  Załącznik do druku nr 350
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (druk nr 351).
  Załącznik do druku nr 351
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (druk nr 352).
  Załącznik do druku nr 352
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie działek (druk nr 353).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Pszenicznej (druk nr 354).
  Załącznik do druku nr 354
 12. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym nr 2/21/VIII Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formule zaprojektuj i wybuduj.
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 roku.
 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 16. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 17. Wolne głosy.
 18. Zamknięcie sesji.
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway