18 WRZ 2022, 12:00 - 18:00

3. Rowerowy Rajd Retro

rowerowy rajd retro

Po dwuletniej przerwie zapraszamy na Rowerowy Rajd Retro!

Kolejna odsłona tego wydarzenia odbędzie się 18 września br. na terenie sportowo-rekreacyjnym przy hali widowiskowo-sportowej (wjazd od ulicy Poznańskiej).

Tym razem motywem przewodnim będą lata sześćdziesiąte XX wieku, które wpiszą się w tegoroczne obchody jubileuszu 60-lecia miasta Puszczykowa.


Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą od 22 sierpnia do 12 września br. wyłącznie na adres mailowy: hejnowicz@puszczykowo.pl – zgodnie z załącznikiem do regulaminu.

Wpisowe:

- 50 zł - do 12 września br.,
- 60 zł - od 13 do 16 września br. (bez gwarancji otrzymania koszulki w odpowiednim rozmiarze),
- 70 zł w dniu imprezy (bez gwarancji otrzymania koszulki w odpowiednim rozmiarze).

Kwotę wpisowego należy wpłacić na konto Miasta Puszczykowa nr 29 1240 6595 1111 0010 5577 8276 z dopiskiem „Rajd retro” + nazwisko osoby biorącej udział w rajdzie.

Dzieci do 10 roku życia biorą udział w rajdzie bezpłatnie.

Możliwość uczestnictwa w rajdzie mają osoby, które wpłacą wpisowe i wystąpią w strojach retro, związanych z czasami lat 60tych, zarówno w Polsce, jak i za granicą (USA, Wielka Brytania, inne) LUB – w nawiązaniu do piosenki Czerwonych Gitar „Kwiaty we włosach” wystąpią z kwiatami we włosach.

 

Regulamin

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway