26 STY 2021, 17:00 - 19:00

25. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 25. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się zdalnie we wtorek, 26 stycznia 2021 r. o godz. 17.00.
 
Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja
 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 24/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2021 (druk nr 231).
  Załącznik do druku nr 231
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2021 (druk nr 232).
  Załącznik do druku nr 232
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa” Zbigniewowi Gorzelannemu (druk nr 233).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 234).
 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 10. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 11. Wolne głosy.
 12. Zamknięcie sesji.
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway