Niska emisja

25.10.2019

Dofinansowanie do kosztów ogrzewania

Przypominamy o możliwości uzyskania dofinansowania w lokalnym programie pomocy społecznej dla mieszkańców, którzy ponoszą zwiększone koszty ogrzewania spowodowane wymianą systemu z węglowego na proekologiczny.

Więcej
31.05.2019

Lokalny Program Osłonowy dla mieszkańców Miasta Puszczykowa

Rada Miasta Puszczykowa uchwaliła lokalny program pomocy społecznej dla mieszkańców, którzy ponoszą zwiększone koszty ogrzewania spowodowane wymianą systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny.

Więcej
15.04.2019

Aktualizacja Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił do opracowania projektu Aktualizacji Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów.

Więcej
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway