Aktualności

07.09.2020

Zmarł kardynał Marian Jaworski - Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa

W wieku 94 lat zmarł kardynał Marian Jaworski – przyjaciel św. Jana Pawła II, były metropolita lwowski, pierwszy rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa.

Więcej
02.09.2020

Procedury funkcjonowania puszczykowskich podstawówek w reżimie sanitarnym

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zostały opracowane procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Więcej
02.09.2020

Koniec sezonu kąpielowego

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podaje wykaz kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, które zostały zamknięte z powodu zakończenia sezonu kąpielowego.

Więcej
02.09.2020

SELEKT wprowadza nowy druk deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 września br. obowiązuje nowy druk deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej
28.08.2020

Mały grant w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - oferta złożona przez Stowarzyszenie Miłośnikó gier planszowych "Kosci"

Oferta złożona została w trybie tzw. małego grantu pt. „Wyjazd na ME w Mölkky (EUROMöLKKY) dla grupy „Mölkky Puszczykowo” do Czech wraz z przygotowaniami do zawodów”. Ewentualne uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty należy składać na adres: promocja@puszczykowo.pl do dnia 04.09.2020 r.

Więcej
27.08.2020

Nowy rok szkolny w puszczykowskich podstawówkach

We wtorek 1 września 2020 r. rozpocznie się nowy rok szkolny. W tym roku w puszczykowskich podstawówkach nie odbędą się tradycyjne apele dla wszystkich uczniów, dzieci spotkają się z wychowawcami w klasach. Do budynków szkół wejdą wyłącznie dzieci, bez rodziców i opiekunów.

Więcej

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway