Aktualności

17.01.2022

Od 2022 roku ZUS wypłaca rodzinny kapitał opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO).

Więcej
14.01.2022

"Złote Gody"

Urząd Stanu Cywilnego w Puszczykowie przypomina tegorocznym Jubilatom, że chęć uczestnictwa w uroczystości wręczenia medali na 50-lecie pożycia małżeńskiego można deklarować osobiście w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie na pokoju nr 4, lub pod numerem telefonu 618-983-721 do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Więcej
14.01.2022

Bezpłatne lodowisko dla dzieci

Miasto Puszczykowo zaprasza dzieci i młodzież do 18 rż. na lodowisko - wstęp bezpłatny!

Więcej
14.01.2022

Wnioski o 500+ do ZUS

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS przyjmuje wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+”.

Więcej
14.01.2022

Wyniki PBO 2022

Wyniki VI edycji Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.

Więcej
14.01.2022

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej oraz dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej.

Więcej

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway