21.05.2021

Zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym

W związku z wchodzącymi w życie zmianami w ustawie Prawo o ruchu drogowym  funkcjonariusze Komisariatu Policji w Puszczykowie przypominają:

1) z dniem 20 maja 2021r. wchodzą w życie przepisy opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 19 kwietnia 2021r. poz. 720 zawarte w ustawie z dnia 30 marca 2021r o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, w której m. in. zdefiniowano hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego oraz urządzenie wspomagające ruch, określając zasady korzystania z tych urządzeń w ruchu drogowym.


Zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym

2)  z dniem 01 czerwca 2021r. wchodzą w życie przepisy opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca 2021r. poz. 463 zawarte w ustawie z dnia 25 lutego 2021r o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym:

- zwiększające bezpieczeństwo pieszych przekraczających jezdnię (zmiany związane z pierwszeństwem na przejściach dla pieszych)

- zakazujące korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię

- obligujące do zachowania minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas jazdy autostradą albo drogą ekspresową

- ujednolicające dopuszczalną prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym niezależnie od pory (dopuszczalną prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym wynosić będzie 50km/h)

W przypadku chęci bliższego zapoznania się z wprowadzanymi zmianami odsyłamy do wskazanych pozycji w Dzienniku Ustaw.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway