29.09.2021

Wzrost opłat za wywóz odpadów komunalnych

Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” zdecydowało o wzroście ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z dniem 1 listopada 2021 roku stawka za wywóz śmieci, odbieranych w sposób selektywny wyniesie 35 zł miesięcznie od mieszkańca. Wysokość zwolnienia za kompostowanie bioodpadów pozostanie na tym samym poziomie, czyli 2 zł.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wysokość opłaty wynosi 70 zł miesięcznie.

Podniesienie stawki wynika ze znacznego wzrostu ilości odpadów komunalnych (średnia ilość odpadów w roku 2021 wzrosła o około 14 % w stosunku do roku 2020) oraz konieczności ponoszenia od 2020 roku nowych kosztów dotyczących zagospodarowania odpadów selektywnych. 

UCHWAŁA NR 60/XIII/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SELEKT" z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway