Odpady

05.04.2017

Odpady zielone i inne

Z uwagi na liczne zapytania mieszkańców przypominamy, że nadmiar odpadów zielonych można dostarczać do PSZOK. Jednocześnie informujemy, że firma Eko-Rondo odpady typu: papier, karton, opakowania szklane przyjmuje nieodpłatnie, natomiast odpady zielone: typu gałęzie i inne przyjmuje za odpłatnością.

Więcej
29.03.2017

Komunikat ws. odpadów zielonych

Informujemy, że w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych mieszkańcy mogą oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) odpady zielone.

Więcej
13.03.2017

Bezpłatne usuwanie wyrobów zawierających azbest

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów z azbestu i zawierających azbest w 2017 roku.

Więcej
23.02.2017

Kalendarz selekcjonera 2017

Prezentujemy Państwu kalendarz selekcjonera z aktualnym harmonogramem wywozu odpadów z terenu miasta Puszczykowa.

Więcej
31.01.2017

Ważne informacje na temat odbioru odpadów!

Informujemy, że od stycznia 2017 r. do końca 2019 r. na terenie Puszczykowa podmiotem, który będzie odbierał odpady komunalne jest firma FBSerwis S.A.

Więcej
20.01.2017

Zestawienie – lokalizacja pojemników z piaskiem do posypywania chodników przez Mieszkańców

Poniżej publikujemy lokalizację pojemników z piaskiem do posypywania chodników przez Mieszkańców.

Więcej
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway