Odpady

PRZEKIEROWANIE NA STRONĘ CZO SELEKT:

Deklaracje na wywóz odpadów - pliki do druku13.04.2023

Program likwidacji azbestu

Do 16 czerwca br. można składać w urzędach gmin powiatu poznańskiego właściwego dla położenia danej nieruchomości wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest.

Więcej
11.04.2023

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Przypominamy Państwu i zachęcamy do korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) działającego na terenie Puszczykowa.

Więcej
31.03.2023

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Od kwietnia 2023 r. upoważnieni pracownicy Straży Miejskiej w Puszczykowie będą kontrolować wykonywanie obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamba) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Więcej
17.01.2023

Program likwidacji azbestu

Powiat Poznański pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie).

Więcej
11.01.2023

Deklaracja na wywóz odpadów

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej
29.12.2022

Zmiana firmy odbierającej odpady

Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" informuje o zmianie firmy odbierającej odpady.

Więcej
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway