25.03.2024

Wyniki ósmej edycji PBO 2024

W ósmej edycji puszczykowskiego budżetu obywatelskiego, zwyciężył projekt miejski pn. „Strażacy Dzieciom - edukacja pierwszej pomocy, bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym oraz doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie” oraz projekt zielony pn. „Darmowy Transport do Wielkopolskiego Parku Narodowego (Jeziory)”.

Statystyki wyglądały następująco, w sumie oddano 1951 głosów. Za pośrednictwem strony internetowej zagłosowało 916 osób, a tradycyjnie na papierze 1035.

Lp.

Nazwa projektu

Ilość głosów

 

PROJEKTY MIEJSKIE

1

Strażacy Dzieciom - edukacja pierwszej pomocy, bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym oraz doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie

1141

2

Zakole Warty - Disc Golf

92

3

Remont chodnika na ul. Niezłomnych

30

4

PUSZCZYKOWSKIE PUSZCZYKI

24

PROJEKTY ZIELONE

1

Darmowy Transport do Wielkopolskiego Parku Narodowego (Jeziory)

233

2

 

"Psigród - Zielony Wybieg dla psów"

 

226

3

DRUGIE OCZY PUSZCZYKOWA

205

 

Wnioskodawcą projektu miejskiego jest Ochotnicza Straż Pożarna. Projekt ”Strażacy Dzieciom - edukacja pierwszej pomocy, bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym oraz doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie”, ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym, umożliwienie im zdobycia kluczowych umiejętności z zakresu pierwszej pomocy oraz doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie w sprzęt ratujący życie”.
Projekt zakłada realizację zadań edukacyjnych i dostarczenie niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz zwiększenie zaplecza sprzętowego w szkołach do prowadzenia edukacji w tym obszarze. Ponadto ważnym elementem projektu będzie budowanie świadomości wśród uczniów, nauczycieli i rodziców dotyczącej udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa drogowego.
Celem projektu jest przede wszystkim, zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć praktycznych w puszczykowskich szkołach podstawowych, tj.:

- rozbudowany zestaw fantomów z aplikacją, które umożliwiają szkolenie się w zakresie resuscytacji krążeniowo - oddechowej osób dorosłych oraz dzieci; ponadto dostęp do aplikacji w urządzeniu mobilnym pozwala kontrolować poprawność wykonywanego treningu, uzyskać natychmiastową informację zwrotną o poprawności wykonywanych ucisków oraz wentylacji; po przeprowadzonym treningu osoba uzyskuje podsumowanie z ogólnym wynikiem wraz z propozycją poprawy jego efektywności,

- kamizelki do nauki pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszeń lub zadławień,

- treningowy automatyczny defibrylator zewnętrzny.

Poprzez realizację tego projektu dążymy do stworzenia bezpiecznego i edukacyjnego otoczenia dla dzieci, rozwijając w nich umiejętności, które są kluczowe dla ich bezpieczeństwa i zdolności do udzielenia pomocy w nagłych sytuacjach. To inwestycja w przyszłość, w której młodzi ludzie są świadomi oraz nabywają kluczowych kompetencji w działaniu na rzecz swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych dzięki dobrym praktykom pozyskanym w trakcie ćwiczeń.

Natomiast projekt zielony, „Darmowy Transport do Wielkopolskiego Parku Narodowego (Jeziory)”. Projekt ma na celu zorganizowanie darmowej komunikacji z miasta Puszczykowa do Wielkopolskiego Parku Narodowego (Jeziory) wykorzystując istniejącą infrastrukturę darmowego busa dla mieszkańców. Celem projektu jest zwiększenie dostępności Parku dla osób, które nie dysponują samochodem lub innym środkiem komunikacji lub dla których byłoby to trudne z uwagi na np. niepełnosprawność lub wiek by dotrzeć nad jeziora Parku lub do Muzeum. Kiedyś taką rolę pełniła linia kolejowa na Osową Górę. Dodatkowo pomysł ten przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin przez komunikację indywidualną oraz odciąży ruch samochodowy. Będzie też korzystne dla Parku zmniejszając ilość wjeżdżających do niego aut. Projekt zakłada uruchomienia takiego kursu w weekendy (sobota-niedziela) w sezonie wiosenno letnim - np. maj - wrzesień. Proponowana trasa Dworzec PKP Puszczykowo - Puszczykówko - Jeziory (8 km. czas przejazdu 10 min., minimum 4 kursy 9:30-16:30).

Przypomnijmy, iż w bieżącym roku mieszkańcy naszego Miasta po raz ósmy już mogli zgłosić swoje propozycje zadań do realizacji, które w ich przekonaniu, najbardziej odpowiadają potrzebom lokalnym. Propozycje zadań, które przeszły analizę merytoryczną, m.in. co do możliwości ich realizacji w zgodzie z prawem i w ciągu jednego roku budżetowego, zostały poddane pod głosowanie, które trwało 12 dni, od 8 do 20 marca br. Głosowanie odbywało się w formie papierowej i elektronicznej. Każdy mieszkaniec mógł zagłosować na dwa projekty. W ósmej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mieli do rozdysponowania w sumie 250 tys. złotych. Na projekty miejskie 170 tys. zł, a na projekty zielone 80 tys. zł.

Zwycięskie zadania zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku w pełnym zakresie.
W taki o to sposób, mieszkańcy Puszczykowa mogli bezpośrednio wpływać na to, jak zostaną wydane środki z budżetu Miasta.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway