10.05.2019

Wieżyczka na "Mimozie"

Podczas rewitalizacji willi "Mimoza" zrekonstruowano wieżyczkę, która zdobiła budynek przed wielu laty. Kopuła wieżyczki stanowi kapsułę czasu - wewnątrz umieszczone zostały pamiątki związane z Puszczykowem.

kapsuła_czasu_mimoza_2019.jpg

Po zakończeniu prac "Mimoza" zostanie przekazana w użytkowanie Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury na cele społeczno-kulturalne. Na rewitalizację "Mimozy" Miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 3,4 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+działanie 4.4 "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego".

mimoza_remont_2019.jpg

 

 

 

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway