17.05.2023

Sprzedaż końcowa węgla

W związku z przyjętymi zmianami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Burmistrz Miasta Puszczykowa ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego - węgla.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2023 r. Cena za tonę węgla nie uległa zmianie i wynosi 1 950,00 zł brutto za tonę.

Termin sprzedaży węgla zostaje wydłużony do 31 lipca 2023 roku.

Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczona do sprzedaży końcowej wynosi – 91,097 tony, w tym:

- kostka –  48,5 tony
- orzech – 7, 597 tony
- ekogroszek – 35 ton

Zgodnie z art. 14a ust. 9 ww. ustawy dla uprawnionych mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla zniesiony został limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

UWAGA! Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia do wyczerpania zapasów węgla na składzie.

Wniosek o zakup można składać  osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4  w godzinach  pracy urzędu: poniedziałek w godz. 8:00-16:00, wtorek –piątek w godz. 7:30-15:30 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Miasta:  www.puszczykowo.pl.

Przypominamy jak wygląda procedura sprzedaży węgla:

    1. Złożenie wniosku w urzędzie (wniosek do pobrania - kliknij TUTAJ)
    2. Weryfikacja wniosku.
    3. Powiadomienie wnioskodawcy o rozpatrzeniu wniosku.
    4. Odebranie dokumentu – Informacji uprawniającej Wnioskodawcę do zakupu węgla po preferencyjnej cenie.
    5. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, mieszkaniec udaje się do punktu sprzedaży węgla: Aleksandra Wereszczyńska Sprzedaż Węgla i Opału – W. Wereszczyński PUH RAMPA mieszczącego się przy stacji kolejowej Puszczykówko (wjazd od ul. Dworcowej), gdzie dokonuje zapłaty za węgiel.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway