27.09.2022

Puszczykowo wspiera in vitro

Miasto Puszczykowo dołączyło do grona samorządów dofinansowujących procedury zapłodnienia pozaustrojowego. 19 września br. podpisana została umowa na realizację  „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023”. W tegorocznym budżecie Miasta zabezpieczono kwotę 50 000,00 zł, co pozwoli na dofinansowanie 10 procedur zapłodnienia pozaustrojowego.

Każda para, która zakwalifikuje się do programu, otrzyma maksymalne dofinansowanie do 5 000 zł. Kwota ta jest przeznaczona na jedną procedurę i może być niższa jeśli nie zostaną wykonane wszystkie usługi medyczne przewidziane w programie. Każda para może skorzystać z 3 (maksymalnie) prób zapłodnienia pozaustrojowego– warunkiem jest dostępność miejsc oraz kolejna pozytywna kwalifikacja medyczna. Aby zgłosić się do Programu - kobieta i mężczyzna - muszą spełniać następujące wymagania:

1. W dniu zgłoszenia muszą mieć ukończone 25 lat, a kobieta - nieukończone 40 lat według daty urodzenia.

2. Muszą mieszkać na terenie województwa wielkopolskiego, na terenie: Miasta Puszczykowa, tj. muszą być osobami fizycznymi mieszkającymi na terenie danej gminy lub powiatu województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, od 12 miesięcy w chwili aplikowania do Programu i/lub mieszkającymi, zameldowanymi i rozliczającymi podatek dochodowy za poprzedni rok w danej gminie lub powiecie.

3. Muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich trzech lat.

4. Musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego.

W Programie mogą wziąć udział osoby, które spełniły wszystkie kryteria w nim wskazane.

O kwalifikacji do Programu będzie decydował lekarz w oparciu o wskazania medyczne.

Zainteresowani uczestnictwem w programie mieszkańcy Miasta mogą zgłaszać się do Kliniki leczenia niepłodności InviMed. mieszczącej się w Poznaniu przy ul. Abp A. Baraniaka 88 E.

Informacje na temat Programu można uzyskać dzwoniąc na Infolinię: 500 900 888 lub wysyłając pytania na adres: invimed@invimed.pl.

Dokładne szczegóły kwalifikacji do Programu znajdują się na stronie:

https://www.invimed.pl/w-invimed-poznan-ruszyly-zapisy-na-dofinansowanie-do-in-vitro-na-2022-rok-dla-mieszkancow-z-36-gmin-1-powiatu-woj-wielkopolskiego

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway