10.05.2019

Przypomnienie o terminie płatności

Przypominamy, że w dniu 15 maja 2019 r. mija termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Należności prosimy wpłacać na rachunek bankowy:
BANK PEKAO S.A.
29 1240 6595 1111 0010 5577 8276

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway