09.02.2024

Program "Posiłek w szkole i w domu".

Program "Posiłek w szkole i w domu" został ustanowiony w celu zapewnienia pomocy dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Rada Miasta Puszczykowa uchwałą z dnia 19 grudnia 2023 r. postanowiła o kontynuacji programu w latach 2024-2028 w naszym Mieście. Pomoc będzie realizowana w polskich rodzinach, których kryterium dochodowe nie przekracza 1200 zł. na osobę a w przypadku osób samotnych do wysokości dochodu 1552 zł. 

Aby skorzystać z pomocy należy zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie,  znajdującym się przy ul. Wysokiej 1. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 61 819-46-48.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway