18.08.2020

Program Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023 (zwany  dalej  Programem  lub  POŚ), który  jest kontynuacją Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.

Program Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023

Załącznik nr 1 - sprawozdanie z badań i ocena pola elektromagnetycznego

Załącznik nr 2 - sprawozdanie z badań woda

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway