29.12.2022

Pomoc dla Ukrainy – doradztwo dla uchodźców i migrantów

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z Oddziałami Zamiejscowymi w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile realizuje projekt „Pomoc dla Ukrainy – doradztwo dla uchodźców i migrantów”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2025.

 

Jednym z obszarów wsparcia, jakiego potrzebują uchodźcy z Ukrainy przyjeżdżający do Polski w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym, a także migranci, którzy wcześniej przybyli do naszego kraju w celach zarobkowych, jest pomoc w odnalezieniu się w polskiej rzeczywistości, w tym na lokalnym rynku pracy. Choć sytuacja osobisto – zawodowa poszczególnych osób może być diametralnie różna, to wspólna jest z pewnością potrzeba zaadaptowania się do nowych warunków, również tych rynkowych i zawodowych. W odpowiedzi na te potrzeby powstał projekt „Pomoc dla Ukrainy – doradztwo dla uchodźców i migrantów", realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wraz z Oddziałami Zamiejscowymi w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Myślą przewodnią przedsięwzięcia jest szeroko rozumiana pomoc w poszukiwaniu pracy, pod opieką kadry doświadczonych doradców zawodowych z każdego subregionu Wielkopolski. Poprzez projekt pragniemy zaoferować dostosowane do indywidualnych potrzeb bezpłatne i kompleksowe wsparcie doradcze obywatelom Ukrainy - uchodźcom - w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz migrantom, którzy wcześniej przybyli do Polski w celach zarobkowych. Wychodząc naprzeciw różnym potrzebom odbiorców naszych usług, konsultacje zostały zaplanowane zarówno w formule stacjonarnej jak i online, a także w formie spotkań indywidualnych i grupowych (wykładowo – warsztatowych). Projekt realizowany będzie do końca 2023 roku.

 

Одним із напрямів підтримки, якої потребують біженці з України, що прибувають до Польщі у зв'язку з триваючим збройним конфліктом, а також мігранти, які раніше прибули до нашої країни з метою працевлаштування, є допомога у зорієнтуванні в польських реаліях, у т.ч. на місцевому ринку праці. Хоча особисте та професійне положення людей може кардинально відрізнятися, спільним, безумовно, є необхідність адаптації до нових умов, у тому числі ринкових та професійних. У відповідь на ці потреби було розроблено проект "Допомога Україні - консультації для біженців та мігрантів", який реалізується Воєводським управлінням праці в Познані з філіями в Каліші, Коніні, Лешно та Пілі.


Основним напрямком проекту є широке сприяння у пошуку роботи під керівництвом штату досвідчених професійних консультантів з кожного субрегіону Великопольського воєводства. У рамках проекту ми хочемо запропонувати індивідуальну, безкоштовну та всебічну консультативну підтримку громадянам України - біженцям - у зв'язку з триваючим збройним конфліктом в Україні та мігрантам, які раніше приїхали до Польщі з метою працевлаштування. З метою задоволення різних потреб отримувачів наших послуг, консультації заплановані як у стаціонарному, так і в онлайн форматі, а також у вигляді індивідуальних та групових (лекційно-практичних) зустрічей. Проект триватиме до кінця 2023 року. 

 

Adresy biur

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway