03.02.2023

PIT za 2022 rok

Tegoroczna akcja PIT potrwa od 15 lutego do 2 maja.

Od tego roku zrównane zostały terminy składania zeznań PIT – w tym również PIT-28 i PIT-28S.
 

Ulga dla klasy średniej

Osoby, których roczne rozliczenie podatkowe z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się korzystniejsze niż rozliczenie według Niskich Podatków, otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy w podatku. Nie trzeba samodzielnie obliczać różnicy ani ustalać korzystniejszego dla siebie sposobu rozliczenia -
Krajowa Administracja Skarbowa zrobi to za nas:

https://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/f5hF/content/niskie-podatki-urzad-skarbowy-wyliczy-najkorzystniejsze-rozliczenie-pit-dla-podatnika

Organizacje Pożytku Publicznego

W tym roku możemy przekazać na rzecz OPP już nie 1% a 1,5%. Organizacje Pożytku Publicznego będą mogły otrzymać wyższe kwoty. Warto również przypomnieć, że działa mechanizm zautomatyzowanego przekazywania części podatku dla OPP. Emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz OPP, nie musi składać żadnego wniosku. Wystarczy, że taki wniosek wypełnił w PIT-37, PIT-36 albo PIT-OP w latach ubiegłych, a informacje w nim podane są aktualne:

https://www.gov.pl/web/kas/niskiepodatki-emeryci-i-rencisci-latwiej-przekaza-15-procent-dla-opp

Oświadczenie PIT-2

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe zasady składania oświadczeń PIT-2, służących rozliczaniu zaliczek na podatek przez pracodawców, jak również stosowania kwoty wolnej od podatku przy poborze zaliczek. Znowelizowane przepisy pozwalają na:

    • stosowanie kwoty zmniejszającej przez wszystkich płatników, którzy pobierają zaliczki na podatek (m. in: pracodawców, zleceniodawców, organy rentowe).

    • dzielenie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) maksymalnie na 3 płatników.

Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek może złożyć płatnikowi podatnik, który osiąga przychody np. z:

    • wynagrodzenia za pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

    • umów zlecenia i o dzieło,

    • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,

    • kontraktów menadżerskich,

    • praw majątkowych,

    • emerytury i renty z zagranicy.

Złożone przed 1 stycznia 2023 roku wnioski i oświadczenia (np.: oświadczenie PIT-2, oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów) zachowują moc prawną. Podatnik nie musi składać ich ponownie, jeżeli zawarte w nich informacje są aktualne.

Więcej informacji, np. jak można składać oświadczenie, w jakiej wysokości może być stosowana kwota zmniejszająca podatek przy obliczaniu zaliczek, a także najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami znaleźć można w poniższym linku

https://www.podatki.gov.pl/niskiepodatki/poradniki-niskie-podatki/#Niskie

e-Urząd Skarbowy

Już kolejny rok z rzędu rozliczenie PIT będzie udostępnione od 15 lutego w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl

Oprócz usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym dostępnych jest też ponad 20 innych usług, m.in.

    • aktualizacja danych, np. adres zamieszkania czy numer rachunku     bankowego, dzięki skorzystaniu ze zgłoszenia ZAP-3, dla osób     nieprowadzących działalności gospodarczej;

    • pobieranie elektronicznych zaświadczeń o dochodach i o niezaleganiu w     podatkach, zwolnione z opłaty skarbowej, automatycznie     wygenerowane     w kilka sekund;

    • sprawdzanie statusu zwrotu PIT i VAT,

  • możliwość przesłania pisma do urzędu skarbowego np.: czynny żal,     wniosku     o stwierdzenie nadpłaty;

    • usługi dla przedsiębiorców (e-mikrofirma),

    • notariuszy czy komorników;

  • informacje o mandatach i możliwość ich opłacenia, podobnie jak i     podatków;

    • możliwość korzystania z e-doręczeń;

Proste logowanie – login.gov.pl, mObywatel lub dane podatkowe (UWAGA: w przypadku tych ostatnich należy zwrócić uwagę, że logując się danymi podatkowymi mamy dostęp wyłącznie do usługi Twój e-PIT, bez innych funkcjonalności e-US).

Dostęp w wersjach językowych: angielskiej i ukraińskiej

W razie wątpliwości lub pytań podatnicy mogą skorzystać z:

    • Infolinii Krajowej Informacji Skarbowej - Telefon do konsultanta Krajowej Informacji Skarbowej (podatki.gov.pl)

    • Serwisu internetowego podatki.gov.pl, gdzie znajdą wyjaśnienia i poradniki dotyczące rozliczeń - PIT (podatki.gov.pl)

    • Konsultacji z pracownikiem swojego urzędu skarbowego – po wcześniejszym umówieniu wizyty np. na stronie Umów wizytę w urzędzie skarbowym (podatki.gov.pl).

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway