11.01.2021

Opłata za wywóz odpadów

Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt, w związku z rosnącymi zaległościami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, przypomina o terminowym regulowaniu płatności. Jednocześnie informuje, że od nieterminowych wpłat naliczane są odsetki podatkowe.

Brak uregulowania należności spowoduje skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego (urzędu skarbowego, komornika) , co znacznie zwiększy koszty, które obciążą podatnika.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway