10.07.2024

„Opieka 75+” – edycja 2024

Miasto Puszczykowo / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie realizuje po raz kolejny Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka 75+” – edycja 2024, finansowany z budżetu państwa.

Program „Opieka 75+” – edycja 2024 zakłada wsparcie finansowe gmin (do 60% kosztów zadania własnego ) w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, jakim jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców. Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, samotnie gospodarujących, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazanej w ustawie o pomocy społecznej.


Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

  • dofinansowanie gmin do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu „Opieka 75+” i będą kontynuowane w roku 2024;

  • dofinansowanie gmin do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2023 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);

  • dofinansowanie gmin do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.


Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków budżetu państwa to kwota 98 339,00 zł.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway