22.11.2022

Odwołanie etapu głosowania w VII edycji Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego

W tym roku puszczykowianie zgłosili do budżetu obywatelskiego 4 projekty: 3 miejskie i 1 zielony. Projekty zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Pod ocenę, zgodnie z regulaminem PBO, zostały wzięte:

  •    kryterium celowości i gospodarności,

  •    możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji,

  •   zgodność z przepisami obowiązującego prawa, w tym aktami prawa miejscowego,

  •    czy okres przewidziany na realizację projektu mieści się w jednym roku budżetowym,

  •     możliwości techniczne i technologiczne wykonania projektu,

  •    koszty realizacji i eksploatacji oraz czy są one współmierne do wartości projektu,

  •  kryterium ogólnodostępności i realizacja zasad uniwersalnego projektowania,

  •     możliwość powstania korzyści majątkowej dla Wnioskodawcy,

  •     zgodność projektu z zasadami współżycia społecznego.

Po przeprowadzeniu oceny formalno-merytorycznej pozytywną ocenę uzyskał tylko jeden projekt - zielony pn. „Ukwiecone Puszczykowo”. W związku z tym, etap promocji projektów i głosowania nad nimi w ramach PBO nie odbędzie się. Gratulujemy autorowi zwycięskiego projektu. W ramach projektu w 2023 roku roślinność miejska w Puszczykowie zostanie  wzbogacona o rośliny kwitnące, które jak opisano w projekcie „mogą stanowić pożytek dla owadów, zimą być stołówką dla ptaków (owoce), a mieszkańcom dostarczać pozytywnych wrażeń estetycznych przez cały okres wegetacyjny.”

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway