02.09.2020

SELEKT wprowadza nowy druk deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1 września br. Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" wprowadził nowy druk deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Składający deklarację jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NOWY DRUK DEKLARACJI - pobierz

 KIEDY SKŁADA SIĘ KOLEJNĄ DEKLARACJĘ?

Kolejną deklarację (wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty deklaracji) należy złożyć w przypadku zmiany danych zawartych
w pierwszej deklaracji np. zmiany ilości osób zamieszkałych, sprzedaży nieruchomości lub w przypadku firm i instytucji: zmiany ilości i rodzaju pojemników, zmiany częstotliwości odbioru odpadów. Zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, inna niż wynikająca z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu (Dz.U. Woj.Wlkp z 2013 roku poz. 2350) możliwa jest tylko po złożeniu wniosku o zwiększenie częstotliwości i jego pozytywnym rozpatrzeniu.

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI?

Składającym deklarację jest właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, użytkownik, inny podmiot władający nieruchomością. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty to zarządca jest zobowiązany złożyć deklarację ze wskazaniem liczby mieszkańców i wyliczeniem kwoty opłaty.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway