02.03.2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Granatowe tło z białym tekstem o celowości przeprowadzenia spisu.

 

O obowiązku spisowym

Dane od osób fizycznych objętych spisem powszechnym są zbierane metodą samospisu internetowego. Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis, polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych o respondencie, zamieszczonych w formularzu spisowym.

Samospis internetowy będzie przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kiedy osoba objęta spisem powszechnym nie może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, dane są zbierane metodami:

 • wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego, który wprowadza dane uzyskane od respondenta do formularza spisowego,

 • wywiadu bezpośredniego, przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu

Obydwie metody polegają na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych dotyczących osoby spisywane w formularzu spisowym.

 

Granatowe tło z białymi napisami. O tym, co zostanie spisane podczas spisu powszechnego.

 

Jakie dane będziemy zbierać w czasie NSP 2021

Zakres informacyjny spisów określają wymagania międzynarodowe (patrz: Rozporządzenie UE nr 763/2008 w sprawie przeprowadzenia spisów ludności i mieszkań) oraz krajowe akty prawne i strategie. Potrzeby krajowe różnych grup użytkowników danych zostały również zbadane przez Główny Urząd Statystyczny podczas konsultacji społecznych spisu (patrz: konsultacje społeczne).

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

 1. Charakterystyka demograficzna osób:

  1. płeć;

  2. wiek;

  3. adres zamieszkania;

  4. stan cywilny;

  5. kraj urodzenia;

  6. kraj posiadanego obywatelstwa.

 2. Aktywność ekonomiczna osób:

  1. bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;

  2. lokalizacja miejsca pracy;

  3. rodzaj działalności zakładu pracy;

  4. zawód wykonywany;

  5. status zatrudnienia;

  6. wymiar czasu pracy;

  7. rodzaj źródła utrzymania osób;

  8. rodzaje pobieranych świadczeń.

 3. Poziom wykształcenia.

 4. Niepełnosprawność:

  1. samoocena niepełnosprawności;

  2. prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;

  3. stopień niepełnosprawności;

  4. grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

 5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:

  1. okres zamieszkania w obecnej miejscowości;

  2. miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;

  3. miejsce zamieszkania rok przed spisem;

  4. fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;

  5. rok przyjazdu /powrotu do Polski;

  6. miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);

  7. kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).

 6. Charakterystyka etniczno-kulturowa:

  1. narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;

  2. język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;

  3. wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.

 7. Gospodarstwa domowe i rodziny:

  1. stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;

  2. tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.

 8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):

  1. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;

  2. stan zamieszkania mieszkania;

  3. własność mieszkania;

  4. liczba osób w mieszkaniu;

  5. powierzchnia użytkowa mieszkania;

  6. liczba izb w mieszkaniu;

  7. wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;

  8. rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;

  9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;

  10. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;

  11. stan zamieszkania budynku;

  12. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;

  13. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;

  14. liczba izb w budynku;

  15. własność budynku;

  16. liczba mieszkań w budynku;

  17. rok wybudowania budynku.

 

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway