21.09.2022

Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Do 30 września można składać wnioski o przyznanie nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

O nagrodę mogą ubiegać się: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (mieszkający w Puszczykowie lub pobierający naukę na terenie Miasta Puszczykowa), studenci mieszkający na terenie Puszczykowa, a także uczniowie i studenci będący zawodnikami klubów sportowych działających na terenie Miasta Puszczykowa.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: dyrektorzy oraz inne organy szkół i placówek oświatowych, rodzice kandydata lub jego opiekun prawny, stowarzyszenia oraz organizacje, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.

Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zainteresowania wykraczają poza programy szkolne i którzy wykazują się znaczącymi osiągnięciami w nauce, sporcie, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej oraz zadaniach promujących miasto Puszczykowo. Kapituła może przyznać nagrodę również za inne wybitne osiągnięcia w szczególności o charakterze ponadlokalnym. Zgodnie z uchwalonym regulaminem nie mogą one wynikać jedynie z wzorowej postawy uczniowskiej i celujących wyników w nauce.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4.
Informacje pod nr tel.: 61 898 37 34, e-mail: biurorady@puszczykowo.pl

Formularz wniosku oraz regulamin dostępne pod linkiem: https://puszczykowo.pl/strefa-miejska/informacje/przydatne-informacje/edukacja/stypendia
 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway