17.11.2023

Nagrody i stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury

Ruszyły nabory wniosków o nagrody i stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla twórczyń i twórców kultury. Marszałkowskie nagrody dedykowane są osobom, które wyróżniają się w regionie swoją działalnością kulturalną. Z kolei stypendia to wsparcie dla tych, którzy chcą rozwijać swoje projekty i doskonalić swój warsztat twórczy. Łącznie Samorząd Województwa Wielkopolskiego na ten cel przeznaczy 600 tys. zł.

Zachęcamy do składania wniosków!

Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury

Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury przyznawane są od 2002 roku. Otrzymują je osoby szczególnie zaangażowane w działalność na rzecz kultury w regionie w następujących kategoriach:

·         twórczość artystyczna,

·         animacja/upowszechnianie kultury,

·         przedsiębiorczość nastawiona na kulturę,

·         popularyzacja kultury w mediach,

·         całokształt dorobku kulturalnego.

Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Wielkopolskiego po zapoznaniu się z opinią kapituły, w której składzie znajdują się osoby cieszące się dużym autorytetem świata kultury. Laureatami nagród Marszałka są m.in. Krystyna Feldman, Lech Raczak, Krzysztof „Grabaż” Grabowski, Małgorzata Musierowicz, Piotr Śliwiński, Krystyna Miłobędzka, Hanna Banaszak, Hanna Kočka-Krenz, Przemysław Czapliński, Izabella Gustowska, Krzesimir Dębski.

Wnioski o nagrody przyjmowane są w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do 2 grudnia. Formularze dostępne są m.in. na portalu kulturaupodstaw.pl: https://kulturaupodstaw.pl/nagrody-marszalka/

Samorząd Województwa Wielkopolskiego planuje przeznaczyć na nagrody w 2024 roku 200 tys. zł.

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego to pomoc dla osób, które chcą realizować autorskie działania kulturalne. Po raz pierwszy stypendia przyznano w 2005 roku. W tym roku nabór wniosków o stypendia będzie odbywać się w nowej formule – kandydaci będą aplikować online,
za pośrednictwem systemu Witkac.pl.

Dzięki wsparciu w formie stypendiów udało się np. wydać tomy poezji, płyty z muzyką klasyczną i rozrywkową, ale też zrealizować projekty poświęcone przyrodzie, technice czy komiksowi. Pomoc otrzymali także muzycy, którzy potrzebowali nowych instrumentów.

Dotychczasowi stypendyści osiągają kolejne sukcesy – to m.in. projektant Paweł Grobelny, pianista Jacek Kortus, gitarzysta Łukasz Kuropaczewski, powieściopisarka Joanna Jodełka, reportażysta Filip Springer czy członkini zespołu Dagadana Dagmara Gregorowicz.

Wręczeniu nagród i stypendiów zawsze towarzyszy duże wydarzenie kulturalne. Podczas ostatniej gali wystąpił Ralph Kaminski.

Wnioski o stypendia przyjmowane są poprzez system Witkac.pl do 15 grudnia. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na portalu kulturaupodstaw.pl: https://kulturaupodstaw.pl/ruszyl-nabor-wnioskow-o-stypendia/

Samorząd Województwa Wielkopolskiego planuje przeznaczyć na stypendia w 2024 roku 400 tys. zł.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway