29.11.2019

Mieszkańcy wybrali projekt w ramach PBO na 2020 r.

W czwartej edycji budżetu obywatelskiego w Puszczykowie, zwyciężył projekt pn. „Ratuj życie z Automatycznym Defibrylatorem Zewnętrznym (AED)” z liczbą głosów 882, który konkurował z projektem „Gramy w Zielone - zielona strefa wypoczynku i zabaw”, który otrzymał 341 głosów oraz „Budową skateparku”, na którą zagłosowało 218 osób. Pozostałe propozycje zostały daleko w tyle.

Statystyki wyglądały następująco, w sumie zagłosowało 1779. Za pośrednictwem strony internetowej zagłosowało 758 osób, a tradycyjnie na papierze 1021.

Lp.
Nazwa projektu
Ilość głosów
1
Budowa skateparku
218
2
Gramy w Zielone - zielona strefa wypoczynku i zabaw
341
3
Modernizacja przystani kajakowej
46
4
Ogród deszczowy w Puszczykowie.
36
5
Oświetlenie, nagłośnienie i doposażenie boiska
180
6
Ratuj życie z Automatycznym Defibrylatorem Zewnętrznym (AED)
882
7
Ścianka tenisowa w Puszczykowie
76

 

Zwycięski projekt pn. Ratuj życie z Automatycznym Defibrylatorem Zewnętrznym (AED)” został złożony przez przedstawiciela Puszczykowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej i promuje pierwszą pomoc oraz ochronę ludzkiego życia. Jego głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Puszczykowa oraz podniesienie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy. OSP chciałaby to osiągnąć poprzez umieszczenie 10 sztuk Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie Puszczykowa w ogólnodostępnych miejscach. AED jest w pełni zautomatyzowanym, niezawodnym urządzeniem ratującym życie. Każdy mieszkaniec może go użyć, kiedy zajdzie taka potrzeba. Urządzenie w bezpieczny sposób prowadzi krok po kroku, za pomocą prostych poleceń głosowych i wizualnych. W ten sposób użytkownik uruchamia procedurę bezpiecznej defibrylacji w Nagłym Zatrzymaniu Krążenia (NZK). Zakupiony sprzęt AED pozwoli na wieloletnie użytkowanie go przez mieszkańców w celu ratowania życia ludzkiego. Ponadto, w ramach projektu zostanie doposażona jednostka OSP Puszczykowo działająca na terenie miasta i niosąca pomoc jego mieszkańcom.

 

Przypomnijmy, iż w bieżącym roku mieszkańcy naszego Miasta po raz czwarty już mogli zgłosić swoje propozycje zadań do realizacji, które w ich przekonaniu, najbardziej odpowiadają potrzebom lokalnym. Propozycje zadań, które przeszły analizę merytoryczną, m.in. co do możliwości ich realizacji w zgodzie z prawem i w ciągu jednego roku budżetowego, zostały poddane pod głosowanie, które trwało 11 dni, od 14 do 24 listopada 2019 r. Głosowanie odbywało się w formie papierowej i elektronicznej. Każdy mieszkaniec mógł zagłosować na jeden projekt. W czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mieli do dyspozycji 250 tys. złotych.

Zwycięskie zadanie zostanie zrealizowane w nadchodzącym roku w pełnym zakresie. W taki o to sposób, mieszkańcy Puszczykowa mogli bezpośrednio wpływać na to, jak zostaną wydane środki z budżetu Miasta.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway