03.02.2023

Miasto odporne na stres

Ostatnie lata przynoszą dynamiczne i zaskakujące zmiany. Skutkują one koniecznością opracowania i wdrożenia nowoczesnego modelu miasta odpornego na kryzysy i zagrożenia.

Służy temu realizowany przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, we współpracy z Urzędem Miasta Puszczykowo, projekt Narodowego Centrum Nauki pt. „Miasto odporne na stres w warunkach pandemii (Covid-19)”.

Weź udział w ankiecie (http://miastoodpornenastres.pl/ankieta/), dostępnej także pod adresem www.miastoodpornenastres.amu.edu.pl

Pomóż nam poznać potrzeby, priorytety i obawy mieszkańców by stworzyć zdrowe, bezpieczne, przyjazne i atrakcyjne środowisko życia w mieście.


Po wypełnieniu ankiety, zapraszamy również do udziału w całkowicie bezpiecznych i nieinwazyjnych badań poziomu kortyzolu (hormonu stresu) w organizmie (badania fizjologiczne, oparte na zawartości kortyzolu w ślinie).

Wyniki tych badań pozwolą ustalić poziom stresu, jakiemu ulegają mieszkańcy miasta, a następnie zaplanować przestrzeń miejską przyjazną dla Mieszkańców.

Badanie będzie zorganizowane w sposób jak najmniej angażujący osoby badane (zdalne spotkanie organizacyjne, obsługa firmy kurierskiej).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.miastoodpornenastres.amu.edu.pl

UWAGA! Dla osób zakwalifikowanych do badań fizjologicznych przewidziane jest wynagrodzenie w formie bonów Sodexo o wartości 300 zł.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway